Producenci

Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ALPHA DAN” JANUSZ CHILEWSKI SP.J.

Tekst obowiązujący od 08 maja 2023 r.

1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego Alpha Dan jest Alpha Dan J. Chilewski sp. j. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000054068.


Dane teleadresowe:
 
ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j.
ul. Szajnochy 3B,
85-738 Bydgoszcz,
NIP 554-19-24-801 (dalej zwana "ALPHA DAN")
 

1.2 Celem Programu lojalnościowego ALPHA DAN (dalej zwanego „Programem”) jest przyznanie klientom ALPHA DAN punktów uzależnionych od wartości zakupów brutto dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego alphadan.pl, którego właścicielem jest ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. Program realizowany będzie poprzez wymianę zgromadzonych punktów na produkty z oferty ALPHA DAN.
1.3 Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
1.4 Program obowiązuje od dnia 08 maja 2023 r. do czasu jego odwołania przez ALPHA DAN. 

2. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

2.1. W Programie może wziąć udział każdy klient ALPHA DAN

  1. prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej
  2. osoba prawna i jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności gospodarczej
  3. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (zwany dalej: „Uczestnikiem”).
2.2. W przypadku klientów ALPHA DAN o strukturze oddziałowej Uczestnikami mogą zostać poszczególne oddziały klienta, bądź też klient jako jeden Uczestnik.
2.3. Do Programu przystępuje każdy klient ALPHA DAN, który dokona rejestracji w sklepie internetowym alphadan.pl i dokona zakupów za pośrednictwem tegoż sklepu.
2.4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich warunków Regulaminu.
2.5. Do odbioru nagrody upoważniona jest osoba dokonująca zakupów w sklepie www.alphadan.pl
2.6. Uczestnik zobowiązany jest przez cały okres udziału w Programie na bieżąco zgłaszać ALPHA DAN wszelkie zmiany danych, udostępnionych w momencie rejestracji w sklepie www.alphadan.pl.
2.7. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie składając w tym celu oświadczenie i przesyłając je pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@alphadan.pl, tracąc prawo wymiany przyznanych punktów na nagrody.
2.8. ALPHA DAN przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Programu z pozbawieniem prawa do wymiany punktów na nagrody w razie naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu, a także w razie zwłoki Uczestnika w zapłacie należności na rzecz ALPHA DAN przekraczającej 30 dni lub w razie zakończenia współpracy handlowej pomiędzy ALPHA DAN, a Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

3. TOWARY OBJĘTE PROGRAMEM

3.1. Programem objęta jest sprzedaż wszystkich produktów umieszczonych w sklepie internetowym alphadan.pl
3.2. ALPHA DAN zastrzega możliwość modyfikacji rodzaju produktów objętych Programem w czasie jego obowiązywania, poprzez ich usuwanie  lub dodawanie.
3.4. Usunięcie produktu nie powoduje utraty punktów uzyskanych przed dokonaniem zmiany.

4. ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW

4.1. Uczestnik gromadzi punkty poprzez dokonywanie zakupu towarów objętych Programem.
4.2. Przyznanie punktów następuje automatycznie przy opłaceniu i zaksięgowaniu danego zamówienia w systemie księgowym ALPHA DAN.
4.3. Punkty przyznawane są według zasady:

  1. 1 punkt za każde wydane 10 zł brutto – przy zamówieniach składanych on-line tzn. za pośrednictwem sklepu alphadan.pl
  2. 10 punktów za zapis do newslettera - punkty będą naliczone, gdy Klient kliknie w link weryfikacyjny przesłany mailem po zapisie do newslettera.
  3. 10 punktów za dodanie opinii o produkcie - punkty będą naliczone po akceptacji komentarza przez Administratora sklepu.

4.4. ALPHA DAN zastrzega możliwość modyfikacji określonych w pkt 4.3. zasad przyznawania punktów, w szczególności poprzez ustalanie okresów promocyjnych, podczas których przyznawana będzie wyższa ilość punktów przy zamówieniach na określone produkty umieszczone na stronie sklepu alphadan.pl.
4.5. Punkty zapisywane są na indywidualnym koncie Uczestnika utworzonym w systemie sprzedaży on-line.
4.6. Uczestnik może w każdym czasie zweryfikować liczbę przyznanych punktów.

5. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

5.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany punktów na produkty oferowane przez ALPHA DAN w ramach Programu.
5.2. ALPHA DAN zastrzega możliwość zmiany produktów, biorących udział w programie.
5.3. Punkty można wymienić na produkty tylko przy okazji zakupów w sklepie alphadan.pl, co oznacza, że w koszyku klienta nie mogą znajdować się wyłącznie produkty wymieniane za punkty. Koszyk musi zawierać także produkty, za które klient zapłaci.
5.4. Aby wymienić punkty na produkty, należy zrobić zakupy za minimum 100,00 zł brutto (dotyczy wartości produktów w koszyku, bez kosztów dostawy).
5.5. Wartość punktowa poszczególnych produktów jest widoczna w trakcie finalizacji zakupów, pod linkiem "Lista produktów dostępnych za punkty".
5.6. Produkty wybrane w ramach Programu Lojalnościowego zostaną dodane do Koszyka a pula punktów zgromadzonych przez Klienta pomniejszona o wartość tych produktów.
5.7. Przy wymianie punktów na nagrody uwzględnia się wyłącznie punkty przyznane do zamówień, które zostały zrealizowane.
5.8. Prawo zamiany punktów na nagrody ulega zawieszeniu w okresie, kiedy Uczestnik zalega z zapłatą na rzecz ALPHA DAN jakichkolwiek zobowiązań.
5.9. Wymiana punktów na nagrody następuje równocześnie z realizacją zamówienia z którym nastąpiła wymiana, nie później niż 5 dni roboczych od opłacenia zamówienia.
5.10. W razie braku dostępności wybranego produktu Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru innego produktu.
5.11. Odbiór nagrody zostaje pokwitowany na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.12. Zgromadzone punkty wygasają po 100 dniach od daty ich uzyskania.
5.13. Z uwzględnieniem postanowień pkt 5.10., produkty wybrane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.

6. KONTAKT MIĘDZY UCZESTNIKIEM A ALPHA DAN

6.1. Osoba upoważniona, wskazana zgodnie z pkt 2.5., jest uprawniona do podejmowania w imieniu Uczestnika wszelkich czynności w ramach realizacji Programu, w tym także do odbioru produktów w imieniu Uczestnika.
6.2. Do czasu otrzymania przez ALPHA DAN informacji o zmianie osoby upoważnionej wszelkie czynności podejmowane przez tę osobę w imieniu Uczestnika są w pełni skuteczne.
6.3. W sprawach związanych z realizacją Programu wszelkich czynności w imieniu ALPHA DAN dokonuje Opiekun wyznaczony przez ALPHA DAN.
6.4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne oświadczeń przekazywanych przy wykorzystaniu dotychczasowych danych kontaktowych.

7. ZMIANY REGULAMINU

7.1. ALPHA DAN zastrzega możliwość wprowadzania zmian lub uzupełnień Regulaminu oraz modyfikacji treści załączników Regulaminu w trakcie trwania Programu, z uwzględnieniem pkt 5.2.

7.2. W przypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu ALPHA DAN zamieści treść zmian i uzupełnień na stronie internetowej sklepu alphadan.pl

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

8.1. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z udziałem w Programie, w tym związane z otrzymaniem produktów, obciążają Uczestników, a w przypadku przeniesienia prawa do uczestnictwa w Programie na pracowników Uczestnika, o których mowa w pkt 2.3. - pracownika na którego Uczestnik dokonał przeniesienia prawa do uczestnictwa w Programie w zakresie wymiany punktów na nagrody.
8.2. ALPHA DAN zastrzega możliwość dokonywania wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu.
8.3. Ewentualne reklamacje dotyczące realizacji Programu mogą być składane na piśmie do ALPHA DAN i zostaną rozpoznane nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8.4. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Programie, w tym do wymiany punktów na produkty, na osoby trzecie, za wyjątkiem postanowień pkt 2.3.
8.5. Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej ALPHA DAN.

Załącznik nr 1 

Wzór formularza odbioru nagrody {PDF)

Promocje
Cekiny 8mm/ 5 kolorów Astra
Cekiny 8mm/ 5 kolorów Astra

10,52 zł

Cena regularna: 11,07 zł

Najniższa cena: 10,74 zł
szt.
Cyrkiel szkolny Astra Grande metalowy, trzy elementy w etui
Cyrkiel szkolny Astra Grande metalowy, trzy elementy w etui

12,50 zł

Cena regularna: 13,16 zł

Najniższa cena: 12,77 zł
szt.
Długopis wymazywalny Astra Oops! Pixel One
Długopis wymazywalny Astra Oops! Pixel One

6,24 zł

Cena regularna: 6,57 zł

Najniższa cena: 6,37 zł
szt.
Długopis wymazywalny Astra Oops! Unicorn
Długopis wymazywalny Astra Oops! Unicorn

5,75 zł

Cena regularna: 6,05 zł

Najniższa cena: 5,87 zł
szt.
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory

26,46 zł

Cena regularna: 27,28 zł

Najniższa cena: 27,28 zł
szt.
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory

26,46 zł

Cena regularna: 27,28 zł

Najniższa cena: 27,28 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium